•  

    Stichting Werkgroep Albanië helpt mee aan de verbetering van de levensomstandigheden van kwetsbaarste mensen in de Albanese samenleving: gehandicapten, ouderen, kinderen.

Toen we in de jaren ’90 regelmatig naar Albanië reisden, kwamen we telkens weer veel nood tegen. Om hier op kleinschalige manier iets aan te doen zijn we in 2003 gestart met Stichting Werkgroep Albanië (SWA).

Met name de schrijnende situaties waarin gehandicapten moesten leven troffen ons. Gehandicapten worden in Albanië niet gezien als volwaardige mensen, maar het liefst worden ze door de meeste ouders na hun geboorte verborgen gehouden.

Dat het ook anders kan bewijst de Albanese stichting Help the Life Albania (HLA). Al vele jaren werken we met hen samen. Naast onze betrokkenheid bij HLA bieden we ook kleinschalige hulp aan andere kwetsbare groepen in de Albanese maatschappij: armen, ouderen en kinderen.

De grond voor dit werk vinden we in ons christelijk geloof. We geloven dat God van alle mensen houdt, juist ook van hen die niet voor zichzelf op kunnen komen.

Nieuws


Huis voor familie Likaj

Post Image

Tijdens ons bezoek in 2021 bezochten we de familie Likaj. Bestaande uit een moeder en 6 kinderen, die allen een geestelijk- en / of lichamelijke handicap hebben. De moeder lijdt aan schizofrenie, de vader is overleden. De kinderen worden dagelijks opgevangen in het centrum van Carla en Sajmir. Daar worden ze gedoucht en krijgen ze […]

Kleding brengen in Abbens

Post Image

De baby- en kinderkleding die we inzamelen brengen we zo nu en dan naar het depot in Abbenes. Een groep enthousiaste vrijwilligers zorgt voor het uitzoeken van de kleding en het inpakken van de dozen. Deze dozen gaan op transport naar Albanië en worden daar verdeeld onder gezinnen die in moeilijke omstandigheden verkeren.

Schoolmeubeltjes Stedum en Spijk

Post Image

In 2020 en 2021 zijn er diverse schoolmeubeltjes en kasten vanuit de basisscholen in Stedum en Spijk op transport gegaan naar Albanië. We hebben kunnen zien dat deze nu weer met veel plezier gebruikt worden op verschillende scholen in Burrel en omgeving.