Huisje voor familie Koka.

Op dit moment financieren wij een huisje voor de familie Koka. Zij hebben een zoon met een verstandelijk beperking. Hun huis is ingestort. Wij willen deze familie een nieuw onderdak geven voor de komende winter.

Hiervoor hebben wij geld nodig. We Wij organiseren hiervoor diverse acties. Eén daarvan is het maken van kerstpakketten voor bedrijven en instellingen. De volledige opbrengst komt ten goede aan de bouw van een huisje. Mocht u ook gebruik willen maken van deze actie? Mail of bel ons dan. De opgave kan tot 1 december a.s.