Paulino

Paulino is een grote vent van 18 jaar met een geestelijke en verstandelijke beperking en zit in een rolstoel. Hun leefsituatie is ronduit armoedig te noemen. Wonen, eten en slapen in één ruimte van ongeveer 4 bij 4 met vier personen. Het minimale wat nodig is staat in de ruimte, de vloer is bedenkt met hier en daar een kleed, verder is het beton. We maken ons enige zorgen voor de komende winter. Gelukkig zijn ze betrokken bij een kerkelijke gemeente die hun begeleiding geeft en op zondag ophaalt voor de kerkdienst. Van de collecte en andere giften kan Paulino o.a. naar therapie voor zijn handen, bewegingen en spraak en leert cijfers en letters. Hij was erg blij met ons bezoek en wilde graag op de foto met een opgestoken duim.