•  

    Stichting Werkgroep Albanië helpt mee aan de verbetering van de levensomstandigheden van kwetsbaarste mensen in de Albanese samenleving: gehandicapten, ouderen, kinderen.

Toen we in de jaren ’90 regelmatig naar Albanië reisden, kwamen we telkens weer veel nood tegen. Om hier op kleinschalige manier iets aan te doen zijn we in 2003 gestart met Stichting Werkgroep Albanië (SWA).

Met name de schrijnende situaties waarin gehandicapten moesten leven troffen ons. Gehandicapten worden in Albanië niet gezien als volwaardige mensen, maar het liefst worden ze door de meeste ouders na hun geboorte verborgen gehouden.

Dat het ook anders kan bewijst de Albanese stichting Help the Life Albania (HLA). Al vele jaren werken we met hen samen. Naast onze betrokkenheid bij HLA bieden we ook kleinschalige hulp aan andere kwetsbare groepen in de Albanese maatschappij: armen, ouderen en kinderen.

De grond voor dit werk vinden we in ons christelijk geloof. We geloven dat God van alle mensen houdt, juist ook van hen die niet voor zichzelf op kunnen komen.

Nieuws


Stroopwafel verkoop!

Post Image

Kleding brengen in Abbenes

Post Image

In april hebben we weer een grote aanhanger vol met baby- en kinderkleding kunnen brengen in Abbenes. Daar sorteren vrijwilligers de kleding en daarna gaan ze op transport naar Albanië, waar de kleding weer wordt gedragen.

Kerstpakketten actie 2022

Post Image

Evenals voorgaande jaren hebben we eind 2022 weer de kerstpakketten actie georganiseerd! Bedrijven en diverse mensen hebben gehoor gegeven aan deze oproep met als resultaat dat we weer veel pakketten mochten afleveren. Met vereende kracht werd alles ingepakt. Een heel mooi project met een geweldig mooie opbrengst die we weer kunnen besteden aan projecten in […]